Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną

3 kwietnia rektor UW wydał zarządzenie umożliwiające elektroniczny obieg i kontrolę dokumentów finansowych w czasie trwania stanu epidemii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość przesyłania do Kwestury skanów dokumentów. Czasowe zmiany mają zastosowanie od 6 kwietnia. Od poniedziałku Kwestura będzie mogła realizować płatności niezbędne do sprawnego funkcjonowania wydziałów i innych jednostek na podstawie skanów pism, … Czytaj dalej Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną