Zgodnie z obowiązującymi obecnie zarządzeniami i przepisami biura i jednostki administracji centralnej oraz wydziałowej mogą pracować w zmienionym trybie.

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą:

  • wprowadzić dyżurowy system pracy biur i działów administracji,
  • wyrazić zgodę na pracę zdalną pracowników,
  • wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biur i działów admisnitracji.

 

W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji centralnej lub wydziałowej w celu załatwienia sprawy, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz śledzenie komunikatów na stronie głównej UW oraz na stronie poszczególnych jednostek.

 

Na stronie opublikowany zostanie wkrótce informacja na temat trybu pracy poszczególnych biur administracji centralnej.