Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

17 marca, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostało wprowadzone ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni do 27 marca. 26 marca ten okres został wydłużony do 10 kwietnia. Zarządzenia rektora, które regulują tę kwestię, zawierają ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz jednostek administracji ogólnouczelnianej. Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym … Czytaj dalej Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni