Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

21 maja rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów i doktorantów nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 26 maja, 15, … Czytaj dalej Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja