Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

Zgodnie z nowymi zarządzeniami rektora UW zajęcia dla studentów i doktorantów nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 26 maja ukazało się kolejne zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 … Czytaj dalej Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja