Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki wydały komunikaty związane z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Komunikat MNiSW dotyczy działań podejmowanych przez agencje nadzorowane przez resort (NAWA, NCN, NCBR). Komunikat NCN dotyczy możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat dot. działań podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19 – Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przejdź do komunikatu MNiSW >>

 

Narodowe Centrum Nauki wydało komunikat dot. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych z realizacji projektów badawczych i staży, a także raportów końcowych.

Przejdź do komunikatu NCN >>

 

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski, których termin złożenia był wyznaczony przez NCN na 16 marca, w szczególności SONATINA 4 i ETIUDA 8, zostały podpisane i przekazane do wysyłki do NCN.