W kolejnym materiale wideo, prof. Andrzej Tarlecki przypomina o uproszczonych procedurach finansowych. Opowiada też o realizacji bieżących spraw pracowniczych, trybie prac komisji powołanych do procedowania tych spraw, a także o zakwaterowaniu w Domu pracownika naukowego. Prorektor dziękuje osobom, które zarówno poprzez pracę zdalną, jak i tę wykonywaną na miejscu, umożliwiają funkcjonowanie UW.