Publikujemy rekomendacje rektora UW dotyczące posiedzeń rad wydziałów, rad naukowych jednostek niebędących wydziałami oraz rad naukowych dyscyplin przygotowane w związku z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród członków społeczności UW.

„W związku z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród członków społeczności UW chciałbym rekomendować odwołanie lub przeniesienie na późniejszy termin planowanych w okresie do dnia 14 kwietnia br. posiedzeń rad wydziałów, rad naukowych jednostek niebędących wydziałami oraz rad naukowych dyscyplin. W sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie decyzji kolegialnej w sprawach niecierpiących zwłoki, proszę o zwoływanie posiedzeń o możliwie ograniczonym porządku obrad, tylko w celu omówienia i podjęcia decyzji w danej sprawie. Pragnę również przypomnieć o możliwości podejmowania decyzji w drodze głosowania zdalnego.

 

Chciałbym również poinformować, że posiedzenia komisji, obrony dyplomowe, egzaminy indywidualne itp. mogą się odbywać we wcześniej zaplanowanych terminach. Wyjątkiem, ze względu na ich wymagany prawem otwarty charakter, są publiczne obrony prac doktorskich, które powinny zostać przełożone na terminy po 14 kwietnia br.

 

Tryb pracy bibliotek zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych jest określany przez kierownika tej jednostki.

 

Zachęcam do regularnego odwiedzania strony głównej Uniwersytetu www.uw.edu.pl, gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.”

 

Marcin Pałys

rektor UW