Praca na UW w trakcie pandemii w dniach 2-13 listopada
W związku z sytuacją epidemiologiczną od 2 do 13 listopada, z możliwością przedłużenia, na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje zasada kierowania pracowników do pracy zdalnej, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.
23 października – testy w kierunku koronawirusa dla doktorantów i pracowników UW

Testy w kierunku koronawirusa dla pracowników i doktorantów UW

 

16 października – zmiany w funkcjonowaniu UW, nowe zarządzenie

Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii

2 października – działalność BUW od 15 października

Działalność BUW od 15 października

 

30 września – funkcjonowanie UW po 1 października

Funkcjonowanie UW po 1 października

21 września – zapis spotkania online z prof. Sławomirem Żółtkiem – prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

Spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem – prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

 

18 września – rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

 

15 września – zasady dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz przyjazdów na UW

Zasady dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz przyjazdów na UW

 

15 września – ogólne wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW

Ogólne wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW

14 września – list rektora UW do kierowników jednostek dydaktycznych

List rektora UW do kierowników jednostek dydaktycznych

 

8 września – organizacja pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Organizacja pracy pracowników UW niebędących nauczycielami akademickimi od 14 września

 

7 września – zdalny semestr zimowy 2020/2021

Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym

6 sierpnia – kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Mieszany system kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

 

8 lipca – przyjazdy na UW

Studenckie i służbowe przyjazdy na UW

 

1 lipca – prowadzenie badań

Prowadzenie badań na UW po 1 lipca 2020 roku

 

29 maja – obrony doktorskie

Zdalne obrony rozpraw doktorskich

 

21 maja (aktualizacja: 1 lipca) – zarządzenia w sprawie funkcjonowania UW

Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

 

30 kwietnia – obrony doktorskie i kolokwia habilitacyjne

Zdalne obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne

 

3 kwietnia – składanie dokumentów finansowych

Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną