Komunikat władz rektorskich dotyczący trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim.

Po konsultacjach z kierownikami jednostek dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz uwzględniając głos studentów i doktorantów, władze rektorskie podjęły decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022. Ponadto rekomendowane będą spotkania stacjonarne o charakterze integrującym dla nowo przyjętych studentów na terenie Uniwersytetu jeszcze we wrześniu. Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących za kilka miesięcy przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz kształtujących system szkolnictwa wyższego, których wypracowanie Uniwersytet gotowy jest wspierać.

 

Przedstawiciele poszczególnych jednostek wskazali, że niektóre efekty uczenia się są trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym, dla innych procesów kształcenia – zwłaszcza relacji mistrz-uczeń czy procesu egzaminowania – tryb zdalny nie jest największym sprzymierzeńcem. Władze rektorskie nie tracą także z pola widzenia trudności psychologicznych, jakie rodzi tryb zdalny. W tym trybie trudno jest realizować życie akademickie, tak niezbędne dla realizacji istoty Uniwersytetu, jak też rozwijania samorządności studenckiej i doktoranckiej czy aktywności ruchu naukowego. Wyniki przeprowadzonych na Uniwersytecie ankiet potwierdziły zasadniczą wolę powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni.

 

Warte zachowania są wypracowane i sprawdzone innowacje dydaktyczne, jakie przyniosło ze sobą kształcenie w trybie zdalnym. Władze rektorskie świadome tych osiągnięć ostatniego roku będą dążyły do ich wykorzystania i rozwijania. Jednym z powszechnie aprobowanych wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego rozwiązań są wykłady prowadzone w trybie zdalnym z jednoczesnym nagraniem obrazu i dźwięku, który umożliwi studentom mającym w tym czasie zajęcia asynchroniczne zapoznanie się z takim wykładem.

 

W konsekwencji, wsłuchując się w wewnętrzny głos uczelni, władze rektorskie zdecydowały, że kształcenie w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Warszawskim z zasady będzie stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.