Publikujemy komunikat władz rektorskich UW w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów w zbliżającej się sesji zimowej.
Szanowni Państwo,

 

biorąc pod uwagę dyskusję na posiedzeniu Senatu UW oraz rozważania prowadzone w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, a także wcześniejsze regulacje, informujemy o możliwości przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej w formie zdalnej. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmą kierownicy jednostek dydaktycznych.

 

Forma prowadzenia zajęć w semestrze letnim wynikać będzie z analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

 

Zespół rektorski UW