Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podjął decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia w związku ze specjalnymi warunkami pracy na uczelni w czasie pandemii COVID-19. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych na UW.

Dofinansowanie obejmuje dwie części: świadczenie socjalne oraz jednorazowy dodatek.

 

Świadczenie socjalne wynosi od 1100 zł brutto do 1200 zł brutto w zależności od wysokości dochodu. Wnioskować o nie mogą wszyscy pracownicy, którzy w dniu 1 grudnia 2021 roku byli związani stosunkiem pracy z UW i w bieżącym roku przepracowali co najmniej 183 dni.

 

Wniosek o zapomogę można składać w terminie od 3 stycznia do 1 kwietnia 2022 roku.

Drugą część świadczenia stanowi jednorazowy dodatek zadaniowy. Jego wysokość jest proporcjonalna do liczby dni przepracowanych w 2021 roku (w zaokrągleniu do pełnych złotych) oraz do wymiaru etatu. Zatrudnieni w pełnym wymiarze etatu, którzy świadczyli w tym czasie pracę przez co najmniej 183 dni, mogą otrzymać 800 zł brutto. 

 

Dodatek zadaniowy przysługuje osobom związanym z Uniwersytetem Warszawskim stosunkiem pracy w dniu 1 grudnia 2021 roku oraz tym, które w 2021 roku świadczyły pracę w UW przez co najmniej 183 dni. Dodatek zostanie wypłacony ze środków centralnych – jednostki otrzymają dotację. Pracownicy nie składają wniosku. Dodatek zostanie wypłacony do końca grudnia 2021 roku.

Wszyscy pracownicy otrzymają mailowo szczegółowe informacje ws. świadczenia.