Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) udostępnił dane dotyczące poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników polskich uczelni, którzy są zarejestrowani w systemie POL-on. Z zestawienia wynika, że na UW zaszczepiło się 93% pracowników, 89% doktorantów oraz 85,50% studentów.

Na przekazane przez OPI PIB informacje o poziomie zaszczepienia na polskich uczelniach składały się dane, które pochodziły z: systemu POL-on (Ministerstwo Edukacji i Nauki), bazy szczepień Ministerstwa Zdrowia oraz systemu PESEL. Wynika z nich, że w pełni zaszczepionych zostało:

 

  • 28 312 studentów UW (85,50%);
  • 1 627 doktorantów UW (89%);
  • 5 437 pracowników UW (93%).

Najwięcej wśród zaszczepionych stanowią pracownicy uczelni. System POL-on, na którym bazuje zestawienie, zawiera informacje dotyczące tylko nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia i realizujących badania.

 

− Takie wyniki czynią Uniwersytet Warszawski jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jeżeli chodzi o zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. To także sygnał, że członkowie naszej społeczności nie tylko chcą, ale również są gotowi na powrót do przedpandemicznej normalności, której wyrazem jest m.in. stacjonarny tryb kształcenia na naszej uczelni. Gorąco namawiam wszystkich do przyjęcia tzw. dawki przypominającej szczepionki, aby tym bardziej zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa i przyczynić się do pokonania wspólnymi siłami pandemii – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Pierwsze miejsce wśród uczelni niemedycznych

W zestawieniu udostępnionym przez OPI BIP Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce wśród uczelni niemedycznych pod względem zaszczepionych pracowników (93%) oraz studentów (85,50%). W procentowym ujęciu najwięcej zaszczepionych doktorantów kształci się na Uniwersytecie Jagiellońskim (90%). Uczelnią medyczną, która uzyskała najlepszy procentowy wynik dotyczący pełnego zaszczepienia studentów jest Gdański Uniwersytet Medyczny ( 95,5%).

 

Pod koniec 2021 roku wysoki poziom zaszczepienia wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego potwierdziła już ankieta przeprowadzona z inicjatywy władz UW, której wyniki zostały opublikowane we wrześniu. W badaniu ankietowym wzięło udział blisko 15 tys. studentów i doktorantów. 82% respondentów deklarowało, że przyjęło szczepionkę – jedną lub dwie dawki.

 

Ramię w ramię

Uniwersytet Warszawski podejmuje działania na rzecz budowania bezpiecznego miejsca pracy i studiowania. Na początku maja 2021 roku uruchomiony został Uniwersytecki Punkt Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Ze szczepień mogli skorzystać wszyscy członkowie społeczności UW oraz ich rodziny. Od połowy lutego 2021 roku nauczyciele akademiccy i doktoranci UW brali udział w szczepieniach przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

 

Ostatnio szczepienia w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień, znajdującym się w przychodni przy ul. Żwirki i Wigury 95/97, odbyły się 10, 13 i 15 stycznia. Przez cały 2021 rok pracownicy i doktoranci UW mieli też możliwość wykonania bezpłatnych badań w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

By zachęcić społeczność uniwersytecką do szczepień przeciw COVID-19 na UW prowadzona była kampania promocyjna „Ramię w ramię”. Podczas krótkich nagrań przedstawiciele różnych grup wspólnoty akademickiej UW mówili o powodach, dla których ich zdaniem warto się zaszczepić. Kampania objęła też serię plakatów, banerów oraz działania na profilach UW w mediach społecznościowych. Materiały pojawiły się także na stronach internetowych i fanpage’ach jednostek UW.

 

– Warto raz jeszcze podkreślić znaczenie szczepień w walce z pandemią. Zachęcam nie tylko członków naszej społeczności do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Namawiam wszystkich do przyjęcia tzw. dawki przypominającej szczepionki, aby tym bardziej zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa i przyczynić się do pokonania wspólnymi siłami pandemii – podsumował rektor UW.