Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

Na podstawie ankiet i wywiadów wśród studentów, dyskusji rad dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielami, kierownikami jednostek i samorządem studentów postały rekomendacje dot. zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021. Materiał został opracowany w ramach programu ZIP. W pracach nad rekomendacjami uczestniczyły trzy zespoły reprezentujące nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne. Dokument jest odpowiedzią … Czytaj dalej Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych