Uniwersytet przygotował zasady dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW. Wytyczne uwzględniają zalecenia sanitarne GIS.

Wytyczne określają m.in. zasady stosowania maseczek ochronnych i rękawiczek, wyposażenia pomieszczeń oraz obsługi interesantów. Wytyczne opracowano dla 3 grup: studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich; pracowników administracji; pracowników obsługi. Wytyczne obowiązują od 14 września do odwołania.

 

Wytyczne zostały przygotowane przez Kanclerza UW oraz przekazane dziekanom wydziałów, dyrektorom jednostek oraz kierownikom biur i innych działów w administracji.