Pięć zespołów naukowców z uczelni 4EU+ otrzymało finansowanie w ramach pilotażowego konkursu minigrantów UW finansowanych z „Inicjatywy doskonałości”. Grupy badaczy będą realizować projekty dotyczące flagshipu 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, jak również te, które uwzględniają kwestie związane ze społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi konsekwencjami pandemii COVID-19.

Minigranty UW finansowane są z „Inicjatywy doskonałości”. Ubiegać się o nie mogły zespoły badawcze z uczelni sojszu 4EU+ – reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego i co najmniej dwóch innych uczelni należących do konsorcjum.

 

Środki przyznane w ramach minigrantów – do 10 tys. euro – zostaną wykorzystane m.in. na badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, dostęp do infrastruktury badawczej czy korektę językową. Zwycięskie przedsięwzięcia są zgodne z misją 4EU+, wpisują się w tematykę flagshipu 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. Cztery z pięciu projektów związane są ze skutkami pandemii COVID-19:

 

  • „Central Europe facing the pandemic”, realizowany przez UW, we współpracy z Uniwersytetem Karola i Uniwersytetem Sorbońskim, a także z Université Libre de Bruxelles – uczelni należącej do międzynarodowej sieci naukowej „Power and Societies facing the Crisis of Covid-19” (PoSoC-19), kierownik projektu: dr Kinga Torbicka z Ośrodka Kultury Francuskiej;
  • „Women at universities and COVID-19 pandemic. A preliminary comparative research among Italy, Germany and Poland”, realizowany przez UW, we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem w Mediolanie, kierwnik projektu: dr hab. Aneta Ostaszewska z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
  • „Re-thinking <<Media Literacy>> in the Age of Coronavirus: Inter- and transcultural e-learning contexts in European universities. A preliminary study of the situation in Italy, Germany and Poland”, realizowany przez UW, we współpracy z Uniwersytetem w Mediolanie i Uniwersytetem w Heidelbergu, kierownik projektu: dr hab. Silvia Bonacchi z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
  • „Modernizations: States, Conflicts, Culture and Societies in Central Europe” realizowany przez UW, we współpracy z Uniwersytetem Karola, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Sorbońskim i Uniwersytetem w Mediolanie, kierownik projektu: prof. Paweł Rodak z Wydziału Polonistyki;
  • „De-democratization at the times of Covid-19”, realizowany przez UW, we współpracy z Uniwersytetem Karola i Uniwersytetem w Mediolanie, kierownik projektu: dr hab. Łukasz Zamęcki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Kolejny konkurs na minigranty UW zostanie otwarty w połowie września. Wnioski będzie można składać w ramach wszystkich czterech programów flagowych 4EU+:

 

 

Więcej informacji >>