Publikujemy list prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, w którym przedstawia podejście władz uczelni do sytuacji związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz odnosi się do podjętej wiosną tego roku decyzji o kształceniu stacjonarnym na Uniwersytecie Warszawskim.

W liście z 7 grudnia 2021 roku rektor UW przypomina, że Uniwersytet Warszawski jako pierwsza polska uczelnia oficjalnie zadeklarował, że „będziemy z pełną determinacją dążyć do powrotu do nauczania w trybie stacjonarnym jako podstawowej formy kształcenia”. Zwraca też uwagę na odpowiedzialność środowiskową, jaka wiąże się z negatywnymi konsekwencjami ewentualnych decyzji o prowadzeniu nauczania wyłącznie w trybie zdalnym.

 

− Odpowiednio wcześnie ogłoszona decyzja o trybie kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022 sprawiła, że wiele osób odbywających u nas studia podjęło pociągającą za sobą istotne konsekwencje ekonomiczne decyzję o przeniesieniu się do Warszawy, czego najlepszym świadectwem jest niesłabnące zainteresowanie zamieszkaniem w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowanie zatem zasadniczego trybu stacjonarnego stanowi wyraz wierności danemu wcześniej słowu, tak aby członkowie naszej społeczności mogli działać i podejmować swoje życiowe decyzje w zaufaniu do składanych przez nas deklaracji – wyjaśnia rektor UW.

 

Rektor UW podkreśla, że władze uczelni są w stałym kontakcie zarówno z Samorządem Studentów, jak i Samorządem Doktorantów, które wskazują, że wolą większości studentów i doktorantów był i jest powrót na uczelnię w klasycznym rozumieniu tego słowa. Rektor przypomina, że monitorowany jest poziom nastrojów wśród studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego na Uniwersytecie. Podkreśla także fakt, że wyniki przeprowadzonych badań ankietowych z września 2021 roku wskazują, że średni poziom wyszczepienia na Uniwersytecie Warszawskim oscyluje w okolicach 80% wśród studentów i 90% wśród pracowników, co czyni Uniwersytet Warszawski jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jeżeli chodzi o zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, przypomina w liście, że ze względu na ewentualną specyficzną sytuację panującą w poszczególnych jednostkach dydaktycznych (popartą liczbą potwierdzonych zachorowań na COVID-19) na podstawie zarządzenia nr 140 z dnia 15 listopada 2021 roku umożliwiono okresowe przeniesienie do trybu zdalnego wszystkich zajęć prowadzonych zasadniczo w trybie stacjonarnym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, który to okres może zostać w razie potrzeby wydłużony o kolejne dwa tygodnie.

 

− Należy oczywiście zastrzec, że w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej wśród naszej społeczności, wskazującej jednoznacznie na konieczność podjęcia decyzji centralnej co do naszego pełnego czasowego kształcenia w trybie zdalnym, jako władze Uniwersytetu Warszawskiego, podejmiemy odpowiednie kroki zmierzające w tym kierunku. Uszanujemy także każdą decyzję władz państwowych odnośnie do właściwego trybu kształcenia na uczelniach w Polsce – podsumowuje prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Kończąc swój list, rektor przypomina o trwającej na Uniwersytecie akcji promującej szczepienia „Ramię w ramię” i zachęca do przyjęcia tzw. dawki przypominającej szczepionki.

 

Z pełną treścią listu rektora UW do społeczności akademickiej można zapoznać się tutaj >>