Publikujemy komunikat rektora UW w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

Szanowni Państwo,

 

wobec zbliżającego się końca przerwy międzysemestralnej uprzejmie informuję, że zasadniczym trybem kształcenia w semestrze letnim będzie tryb stacjonarny. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. Tym samym w zakresie kształcenia prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim sytuacja pozostaje niezmieniona względem kończącego się semestru zimowego. Nieustająco priorytetem Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie całej naszej społeczności bezpieczeństwa oraz dostępu do kształcenia na jak najwyższym poziomie.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Rektor UW