Do 12 maja (środa) do północy został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na szczepienia, które odbędą się w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Publikujemy komunikat rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 6 maja 2021 roku w sprawie organizacji punktu szczepień na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Warszawski przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1), w ramach wytycznych rządowych dla programu zakładowych punktów szczepień, którego rozpoczęcie przewidziane jest na przełom maja i czerwca 2021 roku.

 

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia).

 

UW planuje poprowadzić UPSz we współpracy z CenterMed, który dotychczas świadczy na naszą rzecz usługi medycyny pracy. Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, będzie świadczyć CenterMed.

 

W programie nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki, które będą dostarczane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie zgłoszonej przez CenterMed liczby osób.

 

Osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia w ramach szczepień powszechnych i mają wyznaczony termin lub oczekują na jego wyznaczenie, będą mogły skorzystać z Uniwersyteckiego Punktu Szczepień w przypadku, gdy termin szczepienia w systemie powszechnym jest późniejszy niż ten wynikający z harmonogramu w UPSz.

 

Zgłoszenie do szczepienia w UPSz oznacza również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do CenterMed i ma na celu ustalenie docelowej liczby osób, a następnie umówienie terminu szczepienia i jego realizację. Na tej podstawie CenterMed zamówi odpowiednią liczbę szczepionek i następnie będzie prowadził rejestrację na konkretne terminy, weryfikując chętnych z wcześniej uzyskaną z Uniwersytetu listą.

Działając w oparciu o wytyczne rządowe, Uniwersytet Warszawski przystępuje do akcji szczepień w zakładach pracy i uruchamia Uniwersytecki Punkt Szczepień (dalej: UPSz).

Kto może zapisać się na szczepienie w UPSz?

Komunikat dotyczy jeszcze niezaszczepionych przeciw COVID-19 osób z poniższych grup:

  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
  • nauczyciele akademiccy, doktoranci,
  • studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 18. rok życia,
  • osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jak zapisać się na szczepienie?

Żeby zapisać się na szczepienie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na szczepienie organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z CenterMed” dostępny na stronie: https://covid.uw.edu.pl/zgloszenia-na-szczepienia-organizowane-przez-uniwersytet-warszawski/ Formularz będzie dostępny do środy 12 maja 2021 roku (do północy).

 

Ważne informacje:
  • Podmiot leczniczy wykonujący szczepienia: „CenterMed Warszawa” Sp. z o.o., 00-630 Warszawa, ul. Waryńskiego 10a.
  • Lokalizacja UPSz: budynek BUW (przestrzeń sportowa na poziomie -1), 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66 ‎
  • Terminy szczepień: planowany termin rozpoczęcia szczepień to przełom maja i czerwca 2021 r. Szczepienia będą realizowane siedem dni w tygodniu. Dokładny termin (data, godzina) zostanie przekazany przez CenterMed. Termin realizacji szczepień uzależniony będzie od liczby osób, które zgłoszą się na szczepienie w UPSz.
  • Rodzaj szczepionki: Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości wyboru szczepionki – w UPSz będą podawane szczepionki przekazane przez RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) do CenterMed.
  • Rejestracja na szczepienie: W celu rejestracji na szczepienie zgłaszają się Państwo do CenterMed, który weryfikuje Państwa dane z listą osób przekazaną przez UW (dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym nie będą powtórnie zbierane przez CenterMed w ramach rejestracji). CenterMed wyznacza termin szczepienia (data, godzina) i informuje o terminach.

Szczegóły dotyczące rejestracji oraz inne ważne informacje organizacyjne o szczepieniach w ramach UPSz będą dostępne od 19 maja 2021 roku na stronie: https://centermed.pl/uw. Na tej stronie zostaną także wskazane dedykowane numery do kontaktu telefonicznego z CenterMed w sprawie szczepień w UPSz.

Po zgłoszeniu chęci zaszczepienia, należy sprawdzać informacje na wskazanej stronie przychodni, ponieważ wszystkie obowiązujące informacje będą tam publikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. W razie pytań, prosimy o korzystanie z dedykowanych numerów telefonów, które kierują do zespołu odpowiedzialnego za UPSz. Odradza się kontaktowania pod ogólne numery przychodni, które kierują do recepcji lekarza rodzinnego.