Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pobieranie wymazów rozpocznie się 26 października 2020 r. i potrwa do 20 listopada 2020 r.

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat w sprawie bezpłatnych testów RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego >>

– Dziękuję wszystkim, których starania przyczyniły się do umożliwienia badania pracowników i doktorantów UW w kierunku aktywnego zakażenia wirusem SARS CoV-2. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że szybka i skuteczna diagnoza jest podstawą walki z epidemią, z którą wszyscy wspólnie się zmagamy – powiedział prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Na czym polega badanie?

Do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa. Pobranie wymazu odbywa się stacjonarnie (na kampusie Ochota) po uprzedniej rejestracji na badanie – zgodnie z instrukcją poniżej.

 

Testy wykona Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kiwerska 33a, 01-682 Warszawa.

 

Przygotowanie do badania:

Co najmniej pół godziny przed pobraniem wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie powinno się:

  • pić,
  • jeść,
  • palić papierosów,
  • przyjmować leków,
  • myć zębów,
  • płukać jamy ustnej i nosa,
  • żuć gumy.
Termin badań: pobieranie wymazów rozpocznie się 26 października 2020 r. i potrwa do 20 listopada 2020 r.

Jak wykonać badanie ?

KROK I – POBRANIE KODU RABATOWEGO

Kod rabatowy uprawnia do bezpłatnego wykonania badania. Można go pobrać drogą elektroniczną ze sklepu – kody rabatowe na badania, logując się na covid.uw.edu.pl.

Uwaga! Do logowania na stronie covid.uw.edu.pl służy konto CAS. Na stronie https://it.uw.edu.pl/pl/start/ można znaleźć informacje o tym, jak założyć konto CAS. 

 

W zakładce Zamówienia należy dodać do koszyka „Kod uprawniający do 100% zniżki na badanie”. Po złożeniu zamówienia z adresu testy-covid@uw.edu.pl wysyłane są na adres e-mail zamawiającego (adres wskazany w USOSweb) dwie wiadomości :

  1. pierwsza – potwierdzenie złożenia zamówienia;
  2. druga – przekazanie kodu rabatowego (kod rabatowy ma postać ciągu liczb i znaków).

 

Należy zachować otrzymany kod rabatowy. Będzie potrzebny w kolejnym kroku – rejestracji na badanie (KROK II). Pracownik/doktorant może otrzymać tylko jeden kod rabatowy. Ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe.

 

Kod rabatowy będzie ważny do 20 listopada 2020 r. – najpóźniej do tego dnia będzie możliwa rejestracja z użyciem tego kodu na bezpłatne badania (KROK II).

 

Wszelkie pytania dot. kodu rabatowego, a także ewentualne problemy związane z pobraniem lub wykorzystaniem kodu, prosimy zgłaszać do Biura Spraw Pracowniczych UW, do p. Marii Guzik na adres e-mail: maria.guzik@adm.uw.edu.pl.

 

KROK II – ZLECENIE BADANIA I REJESTRACJA NA BADANIE

Po otrzymaniu kodu rabatowego należy:

  • zarejestrować się, wypełniając zlecenie na badanie (bez rejestracji nie można wykonać badania!) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://warsawgenomics.pl/zlecam-test-sars.

Aby zlecić badanie, należy wpisać w odpowiednim polu otrzymany kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego wykonania badania, a następnie wypełnić formularz, podając wszystkie wymagane dane i informacje.

Możliwość wskazania terminu pobrania materiału do badania zminimalizuje ryzyko kumulacji osób w punkcie pobrań i długiego oczekiwania na usługę.

 

KROK III – POBRANIE WYMAZU

Pobieranie wymazu jest organizowane i koordynowane przez Uniwersytet Warszawski. Wymaz pobiera wykwalifikowany personel medyczny. 

 

Punkt medyczny (punkt pobrań wymazu) będzie działał w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, udostępnianych przez Uniwersytet Warszawski, pod adresem: ul. S. Banacha 2a (budynek Centrum Sportu i Rekreacji UW), 02-097 Warszawa, od  26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. do 20 LISTOPADA 2020 r., w godz. 8.00 – 19.00 (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r., gdy będzie czynny w godz.: 10.00-19.00.

Punkt pobrań, oznaczony w sposób widoczny, będzie wydzielony od pozostałych części budynku w sposób uniemożliwiający swobodny przepływ osób. Oddzielne zewnętrzne wejście do punktu pobrań znajduje się na lewo od wejścia do Centrum Sportu i Rekreacji. 

 

Ze względu na zasady bezpieczeństwa i sprawny przebieg procesu pobierania wymazu, do punktu pobrań należy zgłosić się punktualnie na 5 minut przed umówioną godziną wizyty w maseczce zasłaniającej nos i usta oraz z dokumentem tożsamości. 

 

WAŻNE! Przed pobraniem wymazu osoba badana będzie poproszona o podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru zlecenia wygenerowanego w trakcie rejestracji na badanie. Numer ten jest widoczny w tytule maila potwierdzającego rejestrację.

KROK IV – ODBIÓR WYNIKÓW

Wynik testu będzie dostępny dla pacjenta po maksymalnie 3 dniach roboczych od pobrania wymazu na stronie: https://wyniki.warsawgenomics.pl/. 

Po wpisaniu numeru zlecenia (z wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia testu na SARS-CoV-2) oraz numeru PESEL (lub nr dokumentu tożsamości w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL) możliwe będzie pobranie podpisanego, autoryzowanego wyniku badania (wydruk, pobranie na własne urządzenie elektroniczne).