W związku z rozpoczynającą się kolejną rejestracją na szczepienia przeciw COVID-19, przekazujemy zasady zapisów i rejestracji. Zgłoszenia potrwają do środy 3 marca 2021 r. do godz. 10. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego br. dot. kolejnego etapu szczepień informujemy, że:

 

 • zapisy na szczepienia w UW potrwają od 1 marca 2021 r. od godz. 12:00  do 3 marca 2021 r. do godz. 10:00,
 • zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia, w tym doktorantów, urodzonych po 31.12.1951 r. do 31.12.2003 r., którzy spełniają kryteria wymienione poniżej,
 • do szczepienia w drugiej turze mogą zgłosić się także nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia, które w pierwszej turze zapisów nie skorzystały z rejestracji, a były do tego uprawnione,
 • szczepienia przeprowadzane będą szczepionką firmy AstraZeneca.

 

Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu szczepień. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całym komunikatem.

 

Kto może zapisać się na szczepienie ?

Zapisy obejmują urodzonych po 31.12.1951 r. do 31.12.2003 r.:

1. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: 

─ zatrudnionych na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania,

─ niezgłoszonych jeszcze do szczepień przez inną uczelnię (dotyczy pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich, których podstawowym miejscem pracy jest inna uczelnia), placówkę oświatową.

 

2. DOKTORANTÓW:

─ wykazanych w systemie POL-on jako „inne osoby prowadzące zajęcia” – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki „(…) aby doktorant, który nie jest jednocześnie nauczycielem akademickim został objęty szczepieniem, powinien być najpierw zarejestrowany w systemie POL-on w module „Pracownicy”. W tym celu doktorant musi być wykazany jako „inna osoba prowadząca zajęcia” – posiadać aktywną umowę cywilnoprawną na prowadzenie zajęć dydaktycznych lub niezrealizowany jeszcze obowiązek dydaktyczny wynikający z programu kształcenia.

─ niezgłoszonych do szczepień przez inną uczelnię, placówkę oświatową.

 

3. INNE OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA: 

─ dot. osób prowadzących na UW zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem studiów (program kształcenia).

WAŻNE ! Zgodnie z informacjami zawartymi w systemie USOS prowadzą ww. zajęcia dydaktyczne.

 

Jak zapisać się na szczepienie ?
 • NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Jeżeli jesteś nauczycielem akademickim spełniającym warunki określone w pkt. 1 i chcesz się zapisać na szczepienie, wypełnij formularz zgłoszeniowy„Zgłoszenie na szczepienie przeciw COVID-19”, logując się na: https://covid.uw.edu.pl/szczepienia-zapisy/

 

W formularzu będą Państwo mieli możliwość wskazania punktu szczepień – dostępna jest lista punktów szczepień z całej Polski. Proszę zwrócić szczególną uwagę na numer telefonu (przekazany w procesie rejestracji do punktu szczepień) oraz adres email, który udostępniają Państwo w formularzu – ważne dla dalszej komunikacji dot. terminu szczepienia. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na zgłoszenie Państwa na szczepienie. Zgłoszenia dokonuje koordynator UW ds. szczepień za pośrednictwem Systemu POL-on.  

Formularz można wypełnić tylko raz. Formularz zapisu będzie dostępny do środy 3 marca 2021 r. do godz. 10:00.

 

 • DOKTORANT

Jeśli jesteś doktorantem spełniającym warunki określone w pkt. 2 i chcesz się zapisać na szczepienie, wypełnij formularz zgłoszeniowy„Zgłoszenie na szczepienie dla doktorantów przeciw COVID-19”, logując się na: https://covid.uw.edu.pl/szczepienia-doktoranci-zapisy

 

Uwaga! Do logowania służy konto CAS. Informacje, jak założyć konto CAS znajdą Państwo na stronie https://it.uw.edu.pl/pl/start/.

 

W formularzu będą Państwo mieli możliwość wskazania punktu szczepień – dostępna jest lista punktów szczepień z całej Polski. Proszę zwrócić szczególną uwagę na numer telefonu (przekazany w procesie rejestracji do punktu szczepień) oraz adres email, który udostępniają Państwo w formularzu – ważne dla dalszej komunikacji dot. terminu szczepienia.

 

Ważne ! Formularz można wypełnić tylko raz. Formularz zapisu będzie dostępny do środy 3 marca 2021 r. do godz. 10:00.

 

 • INNA OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Jeżeli jesteś inną osobą prowadzącą zajęcia, spełniającą warunki określone w pkt. 3 i chcesz się zapisać na szczepienie, pobierz ze strony https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/ (zakładka Szczepienia – INNA OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA, w: Szczepienie przeciw COVID-19) i wypełnij: 

 

1) formularz „Zgłoszenie na szczepienie przeciw COVID-19_Inna osoba prowadząca zajęcia”

2) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ministra Edukacji i Nauki wraz z Informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat przetwarzania danych osobowych dotyczących osób, które wyraziły wolę szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i należy wysłać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym dokumenty na adres e-mail: szczepienie_covid@uw.edu.pl lub dostarczyć do BSP (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój nr 25). 

 

Procedowane będą dokumenty dostarczone do środy 3 marca 2021 r. do godz. 10:00.

 

Procedura zgłaszania osób uprawnionych do szczepienia ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
 1. UW zbiera od osób uprawnionych do szczepienia przeciw Covid-19 deklarację udziału w szczepieniach w formie formularza.
 2. UW przygotowuje w systemie POL-on listę osób, które przesłały formularz. Po przekazaniu listy do POL-on nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. System POL-on przekazuje listę zgłoszonych nauczycieli akademickich do NFZ.
 4. NFZ przekazuje listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień. NFZ zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanego przez pracownika punktu szczepień (punkt może zostać wykreślony z listy punktów szczepień, część pacjentów może zostać przeniesiona do innych punktów). UW nie ma możliwości zmiany punktu szczepień wskazanego przez pracownika lub NFZ.
 5. Punkty szczepień kontaktują się z koordynatorem UW ds. szczepień, przekazując informację o terminie szczepienia (jedynie bardzo nieliczne punkty kontaktują się bezpośrednio z osobą zgłoszoną na szczepienie). Punkty wyznaczają terminy szczepień bez konsultacji z UW. Punkty przekazują koordynatorowi ds. szczepień harmonogramy szczepień w różnych terminach.
 6. Koordynator UW ds. szczepień mailowo, wyjątkowo telefonicznie, informuje o terminie i miejscu szczepienia wskazanym w formularzu.

 

Informujemy, że UW nie ma wpływu ani na tworzenie, ani na zmianę harmonogramu szczepień przeciw Covid-19. Zapewniamy, że wszystkie informacje dotyczące szczepień przekazywane są pracownikom na bieżąco. Prosimy o częste sprawdzanie poczty elektronicznej oraz wiadomości sms.

 

Rector’s announcement as of 1st March: Next registration phase for COVID-19 vaccinations >>