Informacja rektora w sprawie szczepień

Informujemy, że władze Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiły do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 całej społeczności akademickiej UW, czyli administracji i pozostałych pracowników, osób pomiędzy 65. a 70. rokiem życia, doktorantów oraz studentów.   Rektor UW