Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytyczne po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Wytyczne dot. postępowania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych

 

Stanowiska pracy i nauki

 

Szatnie

 

Domy studenta

 

Obrady Senatu

 

Obiekty sportowe

 

Hotele

 

Przedszkole

 

Żłobek

 

Inne obiekty