15 października Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie została ponownie otwarta w pełnym zakresie. Korzystanie z BUW możliwe będzie przy zachowaniu zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zgodnie z zarządzeniem dotyczącym funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii.

Czytelnicy korzystając z Biblioteki powinni nosić maseczki ochronne lub przyłbice, dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przy stanowiskach obsługi czytelnika, a także zachowywać odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób. Jednocześnie w Bibliotece przebywać może łącznie 300 użytkowników. Wejście do BUW będzie możliwe jedynie z ważną kartą biblioteczną. Stanowisko zapisów będzie czynne w nowym miejscu – w uliczce, po lewej stronie od wejścia, od ul. Lipowej.

 

Na terenie Biblioteki obowiązują wytyczne GIS oraz przepisami zarządzenia wydanego przez prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, dotyczącego funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii. Osoby korzystające z BUW zobowiązane są do przestrzegania regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki, obowiązujących w niej przepisów porządkowych, a także komunikatów i poleceń pracowników BUW oraz ochrony.

 

Członkowie społeczności UW mogą korzystać m.in. z następujących usług bibliotecznych:

 • wypożyczenie i zwroty książek,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • rozliczenie obiegówek,
 • zamówienie na wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • realizacja zamówień na skany.

Nadal nie będą realizowane niektóre usługi BUW: szkolenia stacjonarne studentów i innych użytkowników; organizacja konferencji, spotkań zewnętrznych; odwiedziny dla grup powyżej pięciu osób; wynajem sal i pomieszczeń BUW; organizacja imprez kulturalnych, wernisaży, koncertów. Niedostępne pozostaną BUWialnia i i sale pracy grupowej.

 

Godziny otwarcia:*
 • Informatorium: poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Zapisy (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia, od ul. Lipowej): poniedziałek – piątek, godz. 9-20;
 • Wypożyczalnia i selfczeki (poziom 1): poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Trezor – 24/7;
 • Czytelnia (poziom 2. w nowej lokalizacji, w dotychczasowej Czytelni Zbiorów XIX Wieku): poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Gabinety Zbiorów Specjalnych: termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo.

 

*AKTUALIZACJA,19.10.2020: W związku z sytuacją pandemiczną od 19 października 2020 r. zmieniają się godziny pracy BUW:

 

 • Informatorium, Wolny Dostęp, Wypożyczalnia, Czytelnia: poniedziałek – wtorek 14-21, środa-piątek 9-16;
 • Zapisy i Informacja wstępna: poniedziałek-wtorek 14-20, środa-piątek 9-15.
Informacje szczegółowe dotyczące godzin otwarcia oraz zasad korzystania z Biblioteki znajdują się na stronie BUW: https://www.buw.uw.edu.pl/.