– Jesteśmy ogromnym uniwersytetem, mamy ponad 40 tys. studentów, 24 wydziały oraz inne jednostki zajmujące się dydaktyką. Specyfika tych jednostek jest bardzo różna. O tym, które zajęcia powinny być prowadzone stacjonarnie, a które zdalnie oraz o infrastrukturze lokalowej, najlepiej wiedzą osoby kierujące dydaktyką, na wydziałach będą to dziekani oraz prodziekani ds. studenckich – powiedział podczas spotkania online prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

18 września odbył się pierwszy live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, zorganizowany przez samorząd studentów UW. Podczas spotkania online poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego, dydaktyki, spraw studenckich, w tym legitymacji, opłat za czesne, stypendiów czy praktyk. Wydarzenie miało formę Q&A. Poniżej przedstawiamy trzy wybrane zagadnienia, o których mówił profesor Sławomir Żółtek.

 

Tryb prowadzenia kształcenia w semestrze zimowym

Zarządzenie rektora UW z 7 września określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. W § 2 i 3 wskazano, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prorektor Żółtek zaznaczył, że jest to przepis wyjściowy. W §3 ust. 1-3, mowa jest o przypadkach, w których kształcenie może być prowadzone stacjonarnie. W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, sugerowane jest podjęcie nauczania stacjonarnego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia mają odbywać się z zachowaniem wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i innych przepisów, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa. Prorektor Żółtek podkreślił, że dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym, integrującym studentów pierwszego roku czy praktyk zawodowych.

 

– Na niektórych kierunkach można zadecydować o tym, że zajęcia będą odbywały się w sposób modułowy ciągły, czyli dzień po dniu i skończą się po miesiącu. Taka możliwość nie była wcześniej praktykowana, a zarządzenie na to pozwala. Do 21 września jednostki dydaktyczne podadzą informacje, jak będą prowadzone zajęcia – które odbywać się będą zdalnie, a które stacjonarnie. Na pewno zdalnie prowadzone będą ogólnouniwersyteckie lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz wykłady ogólnouniwersyteckie – powiedział prof. Sławomir Żółtek.

 

Opłaty za czesne

Czesne na studiach płatnych służy pokryciu kosztów, które z tymi studiami się wiążą. Są to przede wszystkim koszty osobowe – pensje pracowników, wykładowców akademickich, które są niezależnie od formy kształcenia (stacjonarnego czy zdalnego).

 

Prof. Sławomir Żółtek będzie zachęcał wydziały do rozkładania czesnego na raty i niepobierania odsetek za opóźnienia w płatnościach, a także do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie wniosków o obniżenie czesnego. Podobnie było w poprzednim semestrze, każdy przypadek analizowany był osobno.

 

Legitymacje studenckie/status studenta

Zapytany o kwestię legitymacji studenckich i nabycia statusu studenta prof. Sławomir Żółtek podkreśił: – Legitymacje powinny być wydawane jak najszybciej. Zachęcam także do zakładania legitymacji cyfrowej poprzez portal mObywatel – szereg studentów już z tego rozwiązania korzysta. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i tego dnia studenci nabywają prawa studenckie. 15 października rozpoczynają się zajęcia akademickie.

 

Live został zorganizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Wydarzenie transmitowała telewizja studencka Uniwerek.TV.

Zapis spotkania online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

Zapraszamy Was na live z udziałem Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, podczas którego porozmawiamy o nowym roku akademickim oraz tym jak się czuje w nowej roli. Rozmowa rozpocznie się o 15:00. Transmisja będzie dostępna po jej zakończeniu. Tradycyjnie przygotujemy transkrypcję live, dzięki której łatwo każdy i każda będzie mógł znaleźć najważniejsze informacje 😀

Opublikowany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Piątek, 18 września 2020