Do 8 czerwca (do północy) trwa druga tura zapisów na szczepienia w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Uniwersytet Warszawski przystąpił na podstawie wytycznych rządowych do akcji szczepień w zakładach pracy i na początku maja 2021 roku uruchomił Uniwersytecki Punkt Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1).

 

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia). Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, będzie świadczyć CenterMed.

 

Osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia w ramach szczepień powszechnych i mają wyznaczony termin lub oczekują na jego wyznaczenie, będą mogły skorzystać z UPSz w przypadku, gdy termin szczepienia w systemie powszechnym jest późniejszy niż ten wynikający z harmonogramu w UPSz.

 

Zgłoszenie do szczepienia w UPSz oznacza również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do CenterMed i ma na celu ustalenie docelowej liczby osób, a następnie umówienie terminu szczepienia i jego realizację. Na tej podstawie CenterMed zamówi odpowiednią liczbę szczepionek i następnie będzie prowadził rejestrację na konkretne terminy, weryfikując chętnych z wcześniej uzyskaną z Uniwersytetu listą.

 

Kto może zapisać się na szczepienie w UPSz?

Komunikat dotyczy jeszcze niezaszczepionych przeciw COVID-19 osób z poniższych grup:

  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
  • nauczyciele akademiccy, doktoranci,
  • studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 18. rok życia,
  • osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jak zapisać się na szczepienie?

Żeby zapisać się na szczepienie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na szczepienie organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z CenterMed” dostępny na stronie: https://covid.uw.edu.pl/zgloszenia-na-szczepienia-organizowane-przez-uniwersytet-warszawski/. Formularz będzie dostępny do 8 czerwca 2021 roku (do północy).