Organizacja pracy pracowników UW niebędących nauczycielami akademickimi od 14 września

Od 14 września w jednostkach administracji ogólnouniwersyteckiej na UW zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej. Decyzje dotyczące organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej UW podejmuje jej kierownik, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia … Czytaj dalej Organizacja pracy pracowników UW niebędących nauczycielami akademickimi od 14 września