Oprócz 25 wydziałów i 4 szkół doktorskich na UW działa ponad 30 jednostek organizacyjnych o charakterze naukowo-dydaktycznym. Ich bogactwo odzwierciadla wewnętrzną różnorodność Uniwersytetu i wielość funkcji, jakie spełnia uczelnia. Pokazuje też szerokie spektrum badań i studiów prowadzonych na UW.

 

JEDNOSTKI WSPÓLNE – prowadzone z partnerami zewnętrznymi

 

 

JEDNOSTKI WSPÓLNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ CZĘŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU

 

  • Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych (partner: Fundacja Dobrej Edukacji)