Oprócz 21 wydziałów, na UW działa blisko 30 jednostek organizacyjnych. Ich bogactwo odzwierciadla wewnętrzną różnorodność Uniwersytetu, wielość funkcji, jakie spełnia uczelnia. Pokazuje też szerokie spektrum badań i studiów prowadzonych na UW.

 

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

– skupiające się przede wszystkim na kształceniu studentów, ich pracownicy zaangażowani są w badania naukowe prowadzone na wydziałach lub w innych jednostkach

 

prowadzące programy studiów

prowadzące zajęcia dydaktyczne, wykłady, seminaria, kursy, szkolenia

JEDNOSTKI NAUKOWE

– skupiające się przede wszystkim na prowadzeniu badań, jednak angażujące się także w dydaktykę np. poprzez udział studentów i doktorantów w projektach naukowych lub organizację studiów podyplomowych, szkoleń czy kursów

 

nauki humanistyczne i społeczne

nauki ścisłe i przyrodnicze

prowadzące działalność ekspercką

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

– łączące dydaktykę oraz badania naukowe

JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE DYDAKTYKĘ I BADANIA