Wydział powstał w 1990 roku. Skupia przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza: socjologów, prawników, kryminologów, pedagogów, psychologów, politologów, antropologów społecznych czy specjalistów w zakresie pracy socjalnej i polityki społecznej. Pracownikami i wykładowcami wydziału są teoretycy, badacze i eksperci o uznanym dorobku naukowym, większość z nich prowadzi działalność doradczą i ekspercką w instytucjach państwowych, samorządowych,  w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i obywatelskich. Obecnie prowadzone są tam cztery kierunki studiów: kryminologia, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz socjologia stosowana i antropologia społeczna.