Wydział Historii działa na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego. Zgodnie z dokumentem Instytut Historyczny przekształcono w Wydział Historii, Instytut Archeologii – w Wydział Archeologii, a dawny Wydział Historyczny stał się Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Wydziałowi Historii kształci na kierunkach: historia oraz historia i kultura Żydów.

 

Dziekan: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. ucz.

Prodziekani: dr hab. Aneta Pieniądz, dr hab. Marzena Zawanowska.