Działają tu trzy instytuty oraz jedna katedra. W 2015 roku w Górach Świętokrzyskich otwarto Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Ośrodek znajduje się w Chęcinach, na terenie dawnego kamieniołomu. To teren wymarzony do prowadzenia geologicznych praktyk. Można tam spotkać najstarsze w Polsce skały występujące na powierzchni ziemi, a próbki geologiczne badać w specjalistycznych laboratoriach m.in. przygotowania próbek geologicznych, chemicznym, geofizycznym, kartowania geologicznego i mikroskopowym. Warsztaty terenowe organizowane przez koła naukowe Wydziału Geologii odbywają się też m.in. w Australii, na Półwyspie Kola czy na Bliskim Wschodzie.