Wydział Pedagogiczny istnieje od 1953 roku. Kształci na kilku kierunkach pedagogicznych, między innymi w zakresie: andragogiki, animacji społeczno-kulturalnnej, pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie, pedagogiki specjalnej, pedagogiki małego dziecka (edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej). Studia przeznaczone są zarówno dla przyszłych nauczycieli, jak i dla osób pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje, związane z innymi niż nauczycielskie formami aktywności pedagogicznej. Pracownicy tego wydziału prowadzą badania dotyczące edukacji zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zajmują się m.in. teoretycznymi podstawami wychowania i kształcenia, edukacją wielokulturową oraz wychowaniem estetycznym.

 

Struktura wydziału

Katedry:

  • Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
  • Dydaktyki i Pedeutologii
  • Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
  • Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
  • Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją

 

Zakłady:

  • Humanistycznych Podstaw Pedagogiki
  • Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli
  • Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą