Wydział Pedagogiczny istnieje od 1953 roku. Kształci na kilku kierunkach pedagogicznych, między innymi w zakresie: andragogiki, animacji społeczno-kulturalnnej, pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie, pedagogiki specjalnej, pedagogiki małego dziecka (edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej). Studia przeznaczone są zarówno dla przyszłych nauczycieli, jak i dla osób pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje, związane z innymi niż nauczycielskie formami aktywności pedagogicznej. Pracownicy tego wydziału prowadzą badania dotyczące edukacji zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zajmują się m.in. teoretycznymi podstawami wychowania i kształcenia, edukacją wielokulturową oraz wychowaniem estetycznym.

 

Struktura wydziału

Katedry:

 • Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
 • Dydaktyki
 • Edukacji Początkowej
 • Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
 • Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
 • Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

 

Zakłady:

 • Animacji Kultury
 • Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych
 • Filozoficznych Podstaw Pedagogiki
 • Historii Oświaty i Wychowania
 • Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
 • Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny
 • Teorii Wychowania Estetycznego