Wydział Pedagogiczny istnieje od 1953 roku. Kształci na kilku kierunkach pedagogicznych, między innymi w zakresie: andragogiki, animacji społeczno-kulturalnnej, pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie, pedagogiki specjalnej, pedagogiki małego dziecka (edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej). Studia przeznaczone są zarówno dla przyszłych nauczycieli, jak i dla osób pragnących zdobyć wiedzę i kompetencje, związane z innymi niż nauczycielskie formami aktywności pedagogicznej. Pracownicy tego wydziału prowadzą badania dotyczące edukacji zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zajmują się m.in. teoretycznymi podstawami wychowania i kształcenia, edukacją wielokulturową oraz wychowaniem estetycznym.