Wydział Medyczny rozpoczął funkcjonowanie 1 września 2022 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 29 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego.

 

Kształcenie na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, rozpoczęło się 1 października 2023 roku.