Wydział Filozofii funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii. Zgodnie z dokumentem Instytut Filozofii został przekształcony w Wydział Filozofii, a dawny Wydział Filozofii i Socjologii stał się Wydziałem Socjologii.

 

Wydział Filozofii to największy ośrodek filozoficzny w Polsce. Kształci w zakresie filozofii, filozofii w języku angielskim (International Studies in Philosophy), bioetyki i kognitywistyki (nowość zeszłorocznej rekrutacji). Przy wydziale afiliowanych jest kilka punktowanych czasopism filozoficznych o zasięgu ogólnopolskim.