Historia nauczania filozofii na poziomie wyższym w Warszawie sięga XVIII wieku. Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim została rozsławiona w okresie międzywojennym, kiedy z Uniwersytetem związane były takie postacie jak: Jan Łukasiewicz, Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski czy Kazimierz Ajdukiewicz. 

 

Wydział Filozofii funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia Rektora UW z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii. Zgodnie z tym dokumentem Instytut Filozofii został przekształcony w Wydział Filozofii, a dawny Wydział Filozofii i Socjologii stał się Wydziałem Socjologii.

 

Wydział Filozofii to największy ośrodek filozoficzny w Polsce. Kształci studentów na kierunkach filozofia, International Studies in Philosophy, kognitywistyka i bioetyka, a także na studiach podyplomowych. Badania prowadzone na Wydziale obejmują wszystkie istotne obszary filozofii i rozwijane są we współpracy z najważniejszymi ośrodkami filozoficznymi na świecie. Przy Wydziale afiliowanych jest kilka punktowanych czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Filozofia na UW od kilku lat zajmuje miejsca 100-150 w jednym z trzech najważniejszych światowych rankingów: QS World University Rankings by Subject. W roku 2020 w podrankingu QS – EMPLOYER REPUTATION uzyskała wskaźnik 73,8 i została sklasyfikowana na 63. miejscu na świecie. W latach 2018, 2019 i 2020 filozofia na UW zajmowała też pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.