Obecnie znajduje się na kampusie Ochota, gdzie z terenu przy Krakowskim Przedmieściu przeniósł się na początku 2000 roku. Skupia sześć instytutów, ponad 20 zakładów i pracowni. Należą do niego cztery stacje terenowe. Stacja Geobotaniczna znajduje się na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, ostatnim na Niżu Europejskim tak dobrze zachowanym fragmencie lasu, w który nie ingeruje człowiek. Warunki do nauki biologii, ekologii, systematyki i oznaczania np. roślin wodnych stwarza Stacja Terenowa w Sajzach, w Urwitałcie prowadzone są zajęcia m. in. z ekologii terenowej, biocenologii czy parazytologii środowiskowej, a hydrobiolodzy swoje badania prowadzą w miejscowości Pilchy, 200 km na północ od Warszawy. Namiastkę dzikiej przyrody w centrum miasta każdy może doświadczyć w Ogrodzie Botanicznym UW, w którym rośnie ok. 5 tys. gatunków i odmian roślin, również tych egzotycznych.

 

Struktura wydziału

Instytuty:

 • Instytut Biochemii
 • Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin
 • Instytut Botaniki
 • Instytut Genetyki i Biotechnologii
 • Instytut Mikrobiologii
 • Instytut Zoologii

 

Stacje terenowe:

 • Białowieska Stacja Geobotaniczna
 • Stacja Terenowa w Sajzach
 • Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach
 • Stacja Terenowa w Urwitałcie

 

Samodzielne pracownie:

 • Ogród Botaniczny
 • Zielnik
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
 • Pracownia Izotopowa
 • Pracownia Analizy Skażeń Środowiska