Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje 7 dyscyplin:

  • astronomię,
  • informatykę,
  • matematykę,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

 

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.