Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych obejmuje 7 dyscyplin:

  • archeologię,
  • filozofię,
  • historię,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • nauki o sztuce.