Wydział Socjologii funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii. Zgodnie z dokumentem Instytut Filozofii został przekształcony w Wydział Filozofii, a dawny Wydział Filozofii i Socjologii stał się Wydziałem Socjologii.

 

Wydział Socjologii kształci na kierunkach: socjologia, socjologia cyfrowa, język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem.

 

Na Wydziale prowadzone są badania dotyczące m.in.: historii idei i socjologii teoretycznej, polityki, pracy, mniejszości, religii, kultury, czy socjologii matematycznej. To jeden z najważniejszych w kraju ośrodków kształcenia i badań socjologicznych.