Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce działa na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego. Zgodnie z dokumentem Instytut Historyczny przekształcono w Wydział Historii, Instytut Archeologii – w Wydział Archeologii, a dawny Wydział Historyczny stał się Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

W skład Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce wchodzą trzy instytuty:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (strona www >>)
Instytut Historii Sztuki (strona www >>)
Instytut Muzykologii (strona www >>)

 

Wydziałowi Nauk o Kulturze i Sztuce kształci na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, historia sztuki, muzykologia.