Jego historia sięga początku lat 50. XX wieku, kiedy powołano pierwsze jednostki reprezentujące filologie wschodniosłowiańskie. Wydział założony został w 1975 r., a obecną nazwę nosi od 2009 roku. Prowadzone tam zajęcia mają często charakter wielokierunkowy i interdyscyplinarny. Dotyczą nie tylko lingwistyki czystej (leksykologii ogólnej i szczegółowej, leksykografii, gramatyki i historii języków, lingwistyki kontrastywnej czy językoznawstwa kognitywnego). Jednocześnie jest to pierwszy w Europie ośrodek naukowo-dydaktyczny, który prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Kształci tłumaczy języków specjalistycznych. To tutaj studenci poznają rosyjski język prawniczy czy terminy medyczne obowiązujące w języku białoruskim. Od 2012 r. wydziałowe instytuty oraz katedry zaczęły zmieniać swoje dotychczasowe siedziby, aby w całości przeprowadzić się do nowoczesnego budynku na Powiślu przy ul. Dobrej 55.

Zobacz więcej