Istnieje od 1977 roku. Skupia ekspertów zajmujących się problematyką kształtowania środowiska i przestrzeni. Prowadzone są tu badania z zakresu m.in.: ekologii krajobrazu, modelowania procesów hydrologicznych, procesów morfodynamiki w środowiskach pustynnych i młodoglacjalnych, uwarunkowań zmian globalnych klimatu i bioklimatologii, procesów urbanizacji, rozwoju lokalnego i regionalnego, zagospodarowania turystycznego czy relacji człowiek-środowisko w wybranych obszarach Ameryki Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Studenci wydziału mogą korzystać ze stacji meteorologicznej, położonej na terenach polodowcowych, nad Jeziorem Włocławskim w Murzynowie niedaleko Płocka.