Wydział Polonistyki zaliczany jest do najstarszych wydziałów na Uniwersytecie. To jeden z największych ośrodków w kraju, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, latynistyczne, hellenistyczne, kulturoznawcze, a także bałtystyczne. To tutaj kształci się najwięcej spośród uniwersyteckich doktorantów – obecnie ok. 350 osób. jednostki wydziału znajdują się w różnych miejscach na terenie kampusu głównego. Siedziba wydziału mieści się w budynku dawnego Pawilonu Mineralogicznego, Instytut Kultury Polskiej  w budynku Szpitala św. Rocha, a Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej w Małym Belwederku, najmniejszym obiekcie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28, położonym na tyłach Auditorium Maximum. W budynku Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich swoją siedzibę ma „Polonicum”, które co roku, już od ponad pół wieku, organizuje wakacyjny kurs języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców.