Powstał w 1972 roku i jest najstarszą jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej kształcącą w zakresie zarządzania. To też największy spośród uniwersyteckich wydziałów. Obecnie uczy się tu prawie 6 tys. studentów. Wysoki poziom kształcenia, prowadzonych badań naukowych oraz umiędzynarodowienie studiów odzwierciedlają: kategoria A w zakresie oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz oceny jakości kształcenia: wyróżniająca dla kierunku Zarządzanie i pozytywna dla kierunku Finanse i Rachunkowość, przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach potwierdza między innymi trzecia lokata w regionie Europy Wschodniej, w międzynarodowym rankingu biznesowych uczelni wyższych Eduniversal, uzyskana w 2016 r. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, magisterskie studia prowadzone w języku angielskim – International Business Program, studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, finansach i ekonomii, a także różnorodne specjalności rocznych studiów podyplomowych.