Instytut jest interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który tworzą trzy jednostki: Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA). Pierwsza z nich zajmuje się prowadzeniem oraz popularyzacją studiów na temat Ameryki Łacińskiej, a także badaniami, które dotyczą m.in. Ameryki Łacińskiej XXI wieku czy też relacjami Polska-Ameryka Łacińska. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) zatrudnia specjalistów z zakresu ekonomii, socjologii, geografii, politologii, organizacji i zarządzania, którzy kształcą na kierunku gospodarka przestrzenna. Są to studia magisterskie uzupełniające, skierowane do absolwentów wyższych szkół o profilu ekonomiczno-społecznym. EUROREG specjalizuje się w badaniach regionalnych i lokalnych oraz w zagadnieniach polityki regionalnej, rozwoju miast, rozwoju obszarów wiejskich, działalności samorządu terytorialnego, ewaluacji polityk publicznych, a także transformacji postsocjalistycznej. Zaś Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA) prowadzi interdyscyplinarne studia w języku angielskim dotyczące amerykańskiej kultury, polityki oraz społeczeństwa. OSA uczestniczy w budowaniu studiów amerykanistycznych − jest miejscem otwartego dialogu, gdzie ważne jest, aby student podczas studiów konfrontował się z kontrowersjami i dochodził do własnych wniosków. OSA posiada też największą w tej części Europy bibliotekę amerykanistyczną.