Szkoła Doktorska Nauk Społecznych obejmuje 10 dyscyplin:

  • ekonomię i finanse,
  • geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki prawne,
  • nauki socjologiczne,
  • pedagogikę,
  • psychologię.