W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej doktoranci przygotowują prace wykorzystujące dorobek w co najmniej dwóch wybranych dziedzinach lub projekt jednodziedzinowy bez wskazania dyscypliny wiodącej.