Pracownicy i studenci tego wydziału prowadzą badania z zakresu różnych dziedzin psychologii, a ich działalność naukowa została wyróżniona przyznaniem kategorii A+ w parametryzacji jednostek naukowych, co oznacza, że w skali kraju jest to wyróżniający się ośrodek. Kilka specjalności można tu studiować w języku angielskim: Psychotherapy, Neuropsychology and neuroscience, Business psychology oraz Experimental social psychology. Na wydziale od niedawna działa Pracownia Psychologii Niemowląt Babylab. To jak na razie jedyny ośrodek w Polsce, który zajmuje się badaniem rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego niemowlaków. Prowadzone są tam badania związku między zachowaniem malucha a aktywnością mózgu. Niebawem Wydział Psychologii z siedziby, którą obecnie zajmuje przeniesie się na Ochotę.

 

Struktura wydziału

Katedry:

 • Psychologii Poznawczej
 • Psychologii Osobowości
 • Psychologii Społecznej
 • Psychologii Różnic Indywidualnych
 • Psychopatologii i Psychoterapii
 • Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
 • Neuropsychologii
 • Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji

 

Zakłady:

 • Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
 • Psychologii Uczenia się i Pamięci
 • Psychologii Wychowania
 • Psychologii Rozwoju Człowieka
 • Psychologii Zwierząt
 • Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych

 

Inne jednostki:

 • Laboratorium psychofizjologii
 • Laboratorium neuroscience
 • Pracownia psychologii niemowląt
 • Laboratorium obrazowania mózgu fNIRS
 • Laboratorium badania sprawności kierowców
 • Laboratorium zachowania się zwierząt
 • Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
 • Laboratorium Technik Diagnostycznych