Pracownicy i studenci tego wydziału prowadzą badania z zakresu różnych dziedzin psychologii, a ich działalność naukowa została wyróżniona przyznaniem kategorii A+ w parametryzacji jednostek naukowych, co oznacza, że w skali kraju jest to wyróżniający się ośrodek. Kilka specjalności można tu studiować w języku angielskim: Psychotherapy, Neuropsychology and neuroscience, Business psychology oraz Experimental social psychology. Na wydziale od niedawna działa Pracownia Psychologii Niemowląt Babylab. To jak na razie jedyny ośrodek w Polsce, który zajmuje się badaniem rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego niemowlaków. Prowadzone są tam badania związku między zachowaniem malucha a aktywnością mózgu. Niebawem Wydział Psychologii z siedziby, którą obecnie zajmuje przeniesie się na Ochotę.