Wydział Archeologii działa na Uniwersytecie Warszawskim od 1 września 2020 roku. Powstał na mocy zarządzenia rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego. Zgodnie z dokumentem Instytut Archeologii przekształcono w Wydział Archeologii, Instytut Historyczny – w Wydział Historii, a dawny Wydział Historyczny stał się Wydziałem Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Wydział Archeologii kształci na kierunkach: archeologia (I i II stopnia) oraz Archaeology (Studies in English).