Prawo jest najstarszym kierunkiem studiów wykładanym na UW oraz od wielu lat również jednym z najpopularniejszych. Podczas rekrutacji na 400 miejsc jest blisko ponad 3 tys. chętnych. To też jeden z największych uczelnianych wydziałów, uczy się tutaj ponad 6 tys. osób. Polska Komisja Akredytacyjna w 2012 roku  przyznała WPiA wyróżniającą ocenę programową jakości kształcenia. Wydział ponownie oceniany będzie w roku akademickim 2020/2021.