Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii powstał w 2016 roku z połączenia instytutów Dziennikarstwa oraz Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Pracownicy wydziału prowadzą interdyscyplinarne badania z zakresu nauk o mediach, informatologii oraz bibliologii. W ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia I, II stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i medioznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, logistyka mediów.

 

 

Struktura wydziału

Katedry:

 • Antropologii Mediów
 • Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury
 • Bibliografii i Dokumentacji
 • Genologii Dziennikarskiej i Fotografii
 • Informatologii
 • Języka Mediów
 • Komunikacji Społecznej i Public Relations
 • Książki i Historii Mediów
 • Prawa Mediów
 • Systemów Medialnych
 • Technologii Informacyjnych Mediów

 

Pracownie:

 • Laboratorium Badań Medioznawczych