Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii powstał w 2016 roku z połączenia instytutów Dziennikarstwa oraz Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Pracownicy wydziału prowadzą interdyscyplinarne badania z zakresu nauk o mediach, informatologii oraz bibliologii. W ofercie dydaktycznej wydziału znajdują się studia I, II stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i medioznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, logistyka mediów.