Wydział „Artes Liberales” istnieje od 2012 roku i powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” powołanego w 2008 roku Instytut z kolei był następcą Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, działającego od 1991 roku.

 

Wydział „Artes Liberales” jest centrum humanistycznych badań interdyscyplinarnych oraz inicjatorem i koordynatorem międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych programów studiów, powiązanych z badaniami interdyscyplinarnymi na wszystkich trzech stopniach kształcenia.

 

Rdzeń wielodyscyplinarnego środowiska Wydziału tworzy grupa uczonych reprezentujących następujące specjalności: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, filozofia, socjologia, psychologia, politologia, historia sztuki, prawo, etnologia, archeologia i teatrologia.

 

Wydział „Artes Liberales” współdziała z pozostałymi jednostkami uniwersyteckimi zajmującymi się szeroko rozumianą humanistyką, a także współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

 

Od ponad 20 lat Wydział organizuje studia filologiczne i kulturoznawcze: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska oraz filologia nowogrecka.

W ramach wydziału działa Kolegium Artes Liberales, którego zadaniem jest testowanie nowej w europejskich warunkach formy kształcenia międzyobszarowego w szerokiej współpracy międzynarodowej. Kolegium wraz z Wydziałem organizuje studia na unikatowym w skali kraju kierunku artes liberales.

 

Ponadto od roku akademickiego 2017/18, dzięki porozumieniu z Wydziałem Biologii i Wydziałem Psychologii zostały otwarte zostały na Wydziale studia na kierunku antropozoologia.

 

Od 2022 roku ruszyły anglojęzyczne studia 2. stopnia, organizowane wraz z Ośrodkiem Badań nad Migracjami o nazwie Interdisciplinary Studies in Social Change: the Mediterranean and Other European Borderlands (ISSC). W roku akademickim 2023/24 zostaną uruchomione kolejne studia 2. stopnia, joint master w ramach Sojuszu 4EU+ (wraz z Pragą i Mediolanem) – anglojęzyczne studia Migration Studies and New Societies.