To najmniejszy i najmłodszy wydział działający na Uniwersytecie. Kształci się tam ponad 170 studentów i ok. 90 doktorantów, a pracuje ok. 40 nauczycieli akademickich. Formalnie istnieje od 2012 roku, ale jego korzenie sięgają początku lat 90. Środowisko naukowe skupione dziś wokół wydziału formowało się od 1991 roku, kiedy powstał Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, przekształcony później w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”. Naukowcy zajmują się głównie zagadnieniami związanymi z kulturą Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział ma interdyscyplinarny charakter. Z założenia współdziała z pozostałymi jednostkami uniwersyteckimi zajmującymi się szeroko rozumianą humanistyką, a także współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.  To właśnie tutaj co roku przyjeżdża najwięcej profesorów wizytujących, spośród tych, którzy odwiedzają uczelnię.